کودکان

آموزش مهارت ( نه ) گفتن

kameshirin.ir

به خاطر داشته باشید که فرزند شما کودک نیست که همیشه کنارش باشید و از او مراقبت کنید. آموزش «نه» گفتن به درخواست‌های جنسی دیگران یکی از بخش‌های مهم آموزش بهداشت جنسی است. به فرزندتان بیاموزید افراد هوسران و بیماران جنسی به بهانه‌های مختلف و با سخنان فریبنده به دنبال …

توضیحات بیشتر »

اموزش مهارت کودکان

یکی از بزرگترین ناتوانی های ما، بلد نبودن نه گفتن است. نه گفتن مهارتی است که همه ما برای ادامه زندگی به آن نیازمندیم، چون ممکن است ناتوانی در آن، تاوان بزرگی برایمان داشته باشد و توانایی به دست آوردن آن، دستاوردهایی زیاد! کلمه «نه» یکی از آزاردهنده‌ترین کلمات برای همه ماست …

توضیحات بیشتر »